Νέο Cash & Carry MISSIKOS στη Ρόδο, για επαγγελματίες (2017-2018)
Νέες όψεις & επιγραφές καταστήματος (2017)
Νέο κατάστημα Ρόδου (2015)
Ανασχεδιασμός όψεων κτιρίου και εσωτερικές διαρρυθμίσεις (2010)
Τριώροφο Κτίριο Γραφείων & Καταστημάτων με 3 Υπόγεια-Κατασκευή: Γιάννης Νικολιδάκης (2002)
Διώροφο Βιοτεχνικό Κτίριο - Έκθεση & Συνεργείο ΤΟΥΟΤΑ-Ξενάκης (2004)
Διώροφο Βιοτεχνικό Κτίριο - Έκθεση & Συνεργείο Audi-Ξενάκης (2007)
Πλυντήριο αυτοκινήτων & Πρατήριων καυσίμων στη Ρόδο. Το κτίριο στεγάζει κυρίως τα υπεραυτόματα μηχανήματα πλύσης αυτοκινήτων, σε ένα τούνελ 40 μέτρων. Η κυματοειδής οροφή του τούνελ που κυριαρχεί, συγκεντρώνοντας παράλληλα το βρόχινο νερό για χρήση (1999)