Πηγές Καλλιθέας Ρόδου

Ολοκλήρωση-Αποκατάσταση Κτιριακού Συγκροτήματος Καλλιθέας Ρόδου (2011-2015)
categories
Δημόσια κτίρια-Αναπλάσεις