Ξενοδοχείο στο Φαληράκι (ανακαίνιση)

Ανάπλαση όψεων και τοποθέτηση στοιχείων ηλιοπροστασίας στην πρόσοψη Ξενοδοχείου (2015)
categories
Ξενοδοχεία