Άδεια νέας Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας στη Ρόδο - Εργοδότης: ΚΤΙΡΙΟ Α.Ε.