Υπουργείο Πολιτισμού - Για το πρόγραμμα GOTHICmed. Τρισδιάστατη Μακέτα (3D model) σε κλίμακα 1:50 σε συνεργασία με τον Μιχάλη Σκουλαρίκο (2008)
Υπουργείο Πολιτισμού - 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Μας ανατέθηκε η σχεδίαση τεσσάρων πολιορκητικών μηχανών, που χρησιμοποιήθηκαν στις πολιορκίες της Ρόδου. Η σχεδίαση στηρίχθηκε σε αρχαία κείμενα που τις περιέγραφαν. Αφού έγινε η σχεδίαση και εγκρίθηκε από την 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ξεκινήσαμε την κατασκευή τρισδιάστατων μακετών υπό κλίμακα και για τις τέσσερεις πολιορκητικές μηχανές, σε συνεργασία με τον Πέτρο Αυλήτη. Οι μακέτες κατασκευάστηκαν κυρίως από ξύλο και δουλεύουν κανονικά! (1999)
Υπουργείο Πολιτισμού - 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Τρισδιάστατη Μακέτα (3D model) σε κλίμακα 1:75 σε συνεργασία με τον Πέτρο Αυλήτη (1998)