Φρούριο Αγίου Νικολάου Ρόδου - 3D model

Βασικά υλικά κατασκευής: Plexiglas και Φελλός

Υπουργείο Πολιτισμού - 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Τρισδιάστατη Μακέτα (3D model) σε κλίμακα 1:75 σε συνεργασία με τον Πέτρο Αυλήτη (1998)
categories
Μακέτες Δημόσιων έργων