Παναγία του Μπούργκου στη Ρόδο-3D model

Βασικά υλικά κατασκευής: Plexiglas και Ξύλο

Υπουργείο Πολιτισμού - Για το πρόγραμμα GOTHICmed. Τρισδιάστατη Μακέτα (3D model) σε κλίμακα 1:50 σε συνεργασία με τον Μιχάλη Σκουλαρίκο (2008)
categories
Μακέτες Δημόσιων έργων