Εσωτερικοί Χώροι Έκθεσης & Συνεργείου ΤΟΥΟΤΑ-Ξενάκης (2004)