Υπολογισμός ενεργειακής απόδοσης (μέσω εφαρμογής της ΔΕΗ)
Πρόγραμμα "Εξοικονομηση κατ΄ οίκον"-Ενεργειακές Βελτιώσεις Κτιρίων-Ρυθμίσεις Ημιυπαιθρίων, Υπογείων κ.λ.π.