Μελέτη νέας όψης και διαμόρφωση εσωτερικών χώρων, νέου καταστήματος GANT στη Ρόδο (1998)