Ειδικές Εφελκυόμενες Κατασκευές

Εφαρμογές ελαφρών προεντεταμένων μεμβρανών και εφελκυόμενων κατασκευών. Οι ευρηματικές συνθέσεις των εφελκυόμενων κατασκευών εντάσσονται ήπια στο περιβάλλον όπου εφαρμόζονται αναδεικνύοντας αυθεντικές μορφές υψηλής αισθητικής, με μοναδική ελευθερία αρχιτεκτονικής έκφρασης και λειτουργικού περιεχομένου. Η διάρκεια ζωής των συστημάτων προεντεταμένης μεμβράνης ξεπερνά τα 20 χρόνια διατηρώντας τις παραμέτρους ποιότητας και ασφάλειας
categories
Εφελκυόμενες Κατασκευές