Μονοκατοικία εκτός σχεδίου στη Ρόδο

interior (2005)
categories
Μονοκατοικία στη Ρόδο