Ειδικές κατασκευές από το επαναστατικό υλικό Corian (πάγκοι, νιπτήρες κ.λ.π.) σε χώρους που απαιτούν ειδική μελέτη και σχεδιασμό (2018)